Vi har kompetencerne der passer præcist til dit behov

Ydelser Kontakt

Om Flexfabrikken

FUNKTION

FlexFabrikken står for fleksibilitet og fabrikation af løsninger.

Vi er et full-servicebureau med yderst kompetente konsulenter, som er uddannede til at varetage specifikke opgaver inden for blandt andet IT-support, økonomi, markedsføring, HR og salg. Qua vores mange forskelligartede kompetencer er vi en broget skare – på den gode måde. Vi værdsætter diversitet og mangfoldighed, men altid med det formål, at det skal virke for kunden. I stedet for at vore kunder vælger at ansætte en medarbejder i 37 timers stilling, anbefaler vi at mikse kompetencerne – vi mener nemlig at tre hjerner tænker bedre end en enkelt og at spidskompetencer er et fantastisk begreb på arbejdsmarkedet.

Fleksibiliteten i sammensætningen af kompetencer betyder også, at vi kan udføre opgaven her i huset eller ude hos kunden. Vores kunder kan købe fra to timers service om ugen og op til fuld tid.

VISION

Selvom vi ikke tænker over det i hverdagen, er 80% af konsulenterne på FlexFabrikken fleksjobbere. De har alle nedsat arbejdsevne i forhold til timetal, men ikke med hensyn til kompetencer og viden. Alle vore medarbejdere har gennemgået et praktikforløb eller anden form for test, inden vi sælger deres ydelse videre.

Denne blåstempling er alfa og omega for vores succes og ikke mindst en tryghed for vores kunder.

Ydelsen er det vigtigste hos os, men vi tænker også, at din virksomhed med god samvittighed kan profilere, at I tager et socialt ansvar, når I samarbejder med FlexFabrikken. Vores vision er, at vi også i fremtiden kan rekruttere arbejdskraft i Danmark. I dag står mere end en halv million mennesker af fysiske eller psykiske årsager udenfor arbejdsmarkedet. Vi accepterer ikke spild af ressourcer, og vi ønsker, at alle med relevante kompetencer får en plads på arbejdsmarkedet. Vigtigst af alt er dog, at vi leverer den gode ydelse til alle tider.

Cases

Sølvsten Biler A/S
Juel Optik
HS Byg