Hvem er vi

FlexFabrikkens servicevilkår
Sidst ændret: 20. Feb 2019 v.2

Velkommen til FlexFabrikken!
Tak, fordi du bruger vores produkter og tjenester (»Tjenester«). Tjenesterne leveres af FlexFabrikken ApS (»FlexFabrikken«) med adressen: Videbechs Alle 185, bygning A, 8800 Viborg, Danmark

Når du bruger vores Tjenester, accepterer du disse vilkår og vores hostingaftale samt vores databehandleraftale. Læs dem omhyggeligt.

Vores Tjenester er meget forskellige, så i nogle tilfælde kan der være yderligere vilkår eller produktkrav (f.eks. aldersbegrænsning). Yderligere vilkår er tilgængelige for de relevante Tjenester, og disse vilkår bliver en del af din aftale med os, hvis du bruger de pågældende Tjenester.

Brug af vores Tjenester
Du skal følge alle politikker, der er gjort tilgængelige for dig i Tjenesterne.

Du skal betale et servicegebyr på 1.500 kr ved ikke-akutte support-sager uden for åbningstiden, som er alle hverdage 9-14. Ikke-akutte sager er “E-mail relaterede problemer / indhold på hjemmeside / bemærkninger på support sager / fejl på software / kontakt til FlexFabrikken i ferieperiode”. Ringer du på private telefon numre som medarbejdere hos FlexFabrikken har, er du underlagt et gebyr for privatlivets fred. Vi forebeholder os retten til at fremsende faktura og opkræve samme dag.

Du må ikke misbruge vores Tjenester. Du må f.eks. ikke forstyrre vores Tjenester eller forsøge at få adgang til dem ved hjælp af en anden metode end via den grænseflade og den vejledning, som vi leverer. Du må kun bruge vores Tjenester i henhold til loven, herunder gældende love og bestemmelser om eksport og geneksport. Vi kan suspendere Tjenester eller gøre dem utilgængelige for dig, hvis du ikke overholder vores vilkår eller politikker, eller hvis vi undersøger en mulig overtrædelse.

Når du bruger vores Tjenester, giver det dig ikke ejerskab over immaterielle rettigheder i vores Tjenester eller til det indhold, som du får adgang til. Du må ikke bruge indhold fra vores Tjenester, medmindre du indhenter tilladelse fra dets ejer, eller hvis det på anden måde er lovligt. Disse vilkår giver dig ikke ret til at bruge branding, mærker eller logoer, som bruges i vores Tjenester. Du må ikke fjerne, skjule eller ændre de juridiske meddelelser, som vises i eller sammen med vores Tjenester.

Vores Tjenester kan vise indhold, som ikke tilhører FlexFabrikken. Ansvaret for dette indhold påhviler alene den, som har gjort det tilgængeligt. Vi kan gennemgå indhold for at afgøre, om det er ulovligt eller overtræder vores politikker, og vi kan fjerne eller afvise at vise indhold, hvis vi med rimelighed mener, at indholdet er ulovligt, eller at det overtræder vores politikker. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at vi gennemgår indhold, så det bør du ikke automatisk gå ud fra.

Når du bruger vores Tjenester, accepterer du, at vi må sende dig servicemeddelelser, administrative meddelelser og andre oplysninger. Du kan fravælge at modtage visse af disse meddelelser.

Nogen af vores tjenester er tilgængelige på mobile enheder. Brug ikke sådanne tjenester på en måde som distraherer dig eller hindrer dig i at overholde trafik- eller sikkerhedslovgivning.

Backup / Erstatningsansvar
Vi tager daglig backup af serverne. Kunden har selv via FTP, adgang til backups og kan frit downloade disse. FlexFabrikken er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftsforstyrrelser, tab af data eller tabt arbejdsfortjeneste m.v. – Det er således alene Kunden’s ansvar at der findes relevant backup i forhold til Kundens behov. Vi hjælper gerne, hvis der ønskes ekstra backup. Kontakt supporten.

Driftsforstyrrelser udbedres hurtigst muligt. Vi overvåger serverne 24/7/365, og fejlretning iværksættes i påkommende tilfælde indenfor 2 timer døgnet rundt.

Force Majeure
Ingen af Parterne er forpligtet til at yde erstatning i tilfælde af manglende kontraktopfyldelse, forårsaget af forhold, der ligger udenfor Parternes kontrol, herunder – og i den udstrækning at en sådan ydelse forhindres (direkte eller indirekte) som følge af – strejke, lock-out, arbejdsnedlæggelse, regerings-indgreb, manglende myndighedsgodkendelse, oprør, væbnet konflikt, ulykke, mangel på råmaterialer eller på normale transportmidler, krigshandling, terrorisme, naturkatastrofer eller enhver anden årsag, som ligger udenfor hvad Parterne med rimelighed kan antages at kontrollere.

Din Mit FlexFabrikken-konto (mit.flexfabrikken.dk)
Du skal muligvis have en FlexFabrikken-konto for at bruge nogle af vores Tjenester. Du kan oprette din egen FlexFabrikken-konto eller få tildelt en FlexFabrikken-konto af en administrator, f.eks. din arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution. Hvis du bruger en FlexFabrikken-konto, som du har fået tildelt af en administrator, kan der gælde andre eller yderligere vilkår, og din administrator kan muligvis også få adgang til eller deaktivere din konto.

Beskyt din FlexFabrikken-konto ved at holde din adgangskode hemmelig. Du er ansvarlig for al aktivitet, der sker på eller via din FlexFabrikken-konto. Undgå at genbruge adgangskoden til din FlexFabrikken-konto på tredjepartsapplikationer. Hvis du bliver informeret om uautoriseret brug af din adgangskode eller FlexFabrikken-konto, skal du følge denne vejledning.

Beskyttelse af personlige oplysninger og ophavsret
I FlexFabrikkens generelle privatlivspolitik beskrives det, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger, når du bruger vores Tjenester. Når du bruger vores Tjenester, accepterer du, at FlexFabrikken må bruge dataene i overensstemmelse med vores privatlivspolitikker.

Vi reagerer på meddelelser om påståede overtrædelser af ophavsretten, og i henhold til den proces, der er beskrevet i den amerikanske lov om ophavsret (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), lukkes konti tilhørende personer, der gentagne gange overtræder bestemmelserne.

Vi leverer oplysninger, der kan hjælpe indehavere af ophavsret med at administrere deres immaterielle rettigheder på nettet. Hvis du mener, at nogen krænker din ophavsret, og du vil give os besked om dette, kan du finde oplysninger om indsendelse af meddelelser samt FlexFabrikkens politik vedrørende reaktioner på meddelelser under menupunktet Hjælp.

Dit indhold i vores Tjenester
Nogle af vores Tjenester giver dig mulighed for at uploade, gemme, sende eller modtage indhold. Du beholder ejerskabet over eventuelle immaterielle rettigheder, som du har til dette indhold. Kort sagt: Det, der tilhører dig, bliver ved med at være dit.

Når du uploader, gemmer, indsender eller modtager indhold gennem vores Tjenester, giver du FlexFabrikken (og vores samarbejdspartnere) en verdensomspændende licens til at bruge, hoste, lagre, gengive, ændre, skabe afledte værker (f.eks. ved oversættelser, tilpasninger eller andre ændringer, som vi foretager, så dit indhold fungerer bedre sammen med vores Tjenester), kommunikere, udgive, offentligt udføre, vise og distribuere sådant indhold. De rettigheder, som gives til dig i denne licens, er kun til et begrænset formål med drift, promovering og forbedring af vores Tjenester og til at udvikle nye tjenester. Denne licens er stadig gældende, selvom du holder op med at bruger vores Tjenester (f.eks. en virksomhedsfortegnelse, som du har føjet til FlexFabrikken). Nogle Tjenester kan tilbyde dig forskellige måder at få adgang til, og fjerne indhold, der er leveret til denne Tjeneste. I nogle af vores Tjenester er der dog vilkår eller indstillinger, der begrænser omfanget af din brug af det indhold, der indsendes til disse Tjenester. Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder til at give os denne licens for indhold, som du indsender til vores Tjenester.

Vores automatiske systemer analyserer dit indhold (herunder e-mails) for at give dig produktfunktioner, som er relevante for netop dig – f.eks. tilpassede søgeresultater, skræddersyede annoncer samt beskyttelse mod spam og malware. Denne analyse foretages, når indholdet sendes, modtages og gemmes.

Hvis du har en FlexFabrikken-konto, kan vi vise dit profilnavn, dit profillede og de handlinger, du foretager på FlexFabrikken eller i tredjepartsapps som er tilknyttet din FlexFabrikken-konto (for eksempel +1, anmeldelser, du skriver og kommentarer du laver) i vores tjenester, herunder i annoncer og andre kommercielle sammenhæng. Vi respekterer dine valg for at begrænse deling eller synligheden af din FlexFabrikken-konto. For eksempel kan du angive i indstillingerne at dit navn og billede ikke skal vises i annoncer.

I vores privatlivspolitik eller de yderligere vilkår der måtte gælde for de enkelte Tjenester kan du få flere oplysninger om, hvordan FlexFabrikken bruger og opbevarer indhold. Hvis du indsender feedback eller forslag til vores Tjenester, kan vi bruge din feedback eller dine forslag uden forpligtelser over for dig.

Om software i vores Tjenester
Når en Tjeneste kræver eller indeholder software, der kan downloades, kan denne software opdateres automatisk på din enhed, når der kommer en ny version eller funktion. Nogle Tjenester giver dig mulighed for at ændre dine indstillinger for automatiske opdateringer.

FlexFabrikken giver dig en personlig, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, til at bruge software leveret til dig fra FlexFabrikken som en del af Tjenesterne. Denne licens har kun til formål at give dig mulighed for at bruge og udnytte fordelene ved Tjenesterne, sådan som de leveres af FlexFabrikken, på en måde, som er tilladt i henhold til disse vilkår. Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, sælge eller udleje dele af vores Tjenester eller medfølgende software. Du må heller ikke foretage reverse engineering eller forsøge at udlede kildekoden af denne software, medmindre loven forbyder disse restriktioner, eller du har vores skriftlige tilladelse.

Open source-software er vigtigt for os. Noget af den software, som anvendes i vores Tjenester, tilbydes i henhold til en open source-licens, som vi giver dig. Der kan være bestemmelser i open source-licensen, som udtrykkeligt tilsidesætter nogle af disse vilkår.

Ændringer eller ophør af vores Tjenester
Vi ændrer og forbedrer hele tiden vores Tjenester. Vi kan tilføje eller fjerne funktioner, og vi kan også suspendere eller afbryde en Tjeneste fuldstændigt.

Du kan til hver en tid stoppe med at bruge vores Tjenester, selvom vi vil være kede af at miste dig som bruger. FlexFabrikken kan til enhver tid også stoppe med at levere disse tjenester til dig eller tilføje eller oprette nye begrænsninger for vores Tjenester.

Vi mener, at dine data tilhører dig, og det er vigtigt for os at opretholde din adgang til disse data. Hvis vi lukker en Tjeneste, giver vi dig et rimeligt forvarsel, hvis dette er muligt inden for rimelighedens grænser, og vi giver dig en chance for at eksportere dine oplysninger fra Tjenesten.

Modtager vi ændring på navneserver*, bliver din konto låst. Ifølge hostingaftalen er det 950 kr for ophævelse af låsning.

       *navneserver: https://www.dk-hostmaster.dk/da/faqs/hvad-er-dns

Vores garantier og ansvarsfraskrivelser
Vi udbyder vores Tjenester med et kommercielt rimeligt niveau af omhyggelighed og kompetence, og vi håber, at du vil få glæde af dem. Der er dog visse ting, som vi ikke kan love om vores Tjenester.

Ud over det, der udtrykkeligt er beskrevet i disse vilkår eller i yderligere vilkår, kan hverken FlexFabrikken eller dennes leverandører eller distributører give specifikke løfter om Tjenesterne. Vi påtager os f.eks. ingen forpligtelser for indholdet på vores tjenester, Tjenesternes specifikke funktioner eller deres pålidelighed, tilgængelighed eller evne til at opfylde dine behov. VI UDBYDER TJENESTERNE »SOM DE ER«.

Nogle jurisdiktioner giver visse garantier, f.eks. stiltiende garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. I det omfang, loven tillader det, fraskriver vi os alle garantiforpligtelser.

Ansvar for vores Tjenester
I det omfang, loven tillader det, fraskriver FlexFabrikken og dennes leverandører og distributører sig ansvaret for tab af fortjeneste, indtjening eller data, samt økonomiske tab og indirekte, hændelige, særlige eller pønalt begrundede skader.

I det omfang, loven tillader det, er FlexFabrikkens og dennes leverandørers og distributørers ansvar for et hvilket som helst krav i henhold til disse vilkår, herunder stiltiende garantier, begrænset til det beløb, som du har betalt til os for din brug af Tjenesterne (eller hvis vi vælger at gøre Tjenesterne tilgængelige for dig igen).

FlexFabrikken og dennes leverandører og distributører er i ingen tilfælde ansvarlige for tab eller skader, som ikke med rimelighed kan forventes

Vi anerkender, at du i visse lande muligvis har juridiske rettigheder som forbruger. Hvis du bruger vores Tjenester i privat øjemed, er der intet i disse vilkår eller yderligere vilkår, som begrænser dine juridiske rettigheder som forbruger, der ikke kan gives afkald på i kontrakten.

Erhvervsbrug af vores Tjenester
Hvis du bruger vores Tjenester på en virksomheds vegne, accepterer virksomheden disse vilkår. Den vil holde FlexFabrikken og dennes tilknyttede virksomheder, funktionærer, repræsentanter og ansatte skadesløse i forhold til ethvert krav eller sagsanlæg og enhver handling, der måtte opstå i forbindelse med brugen af Tjenesterne eller overtrædelsen af disse vilkår, herunder ethvert ansvar og enhver udgift, der måtte opstå i forbindelse med krav, tab, skader, sagsanlæg, domsfældelser, sagsomkostninger og advokatsalærer.

Om disse Vilkår
Vi kan ændre disse vilkår eller yderligere vilkår, som gælder for en Tjeneste. Dette kan f.eks. være for at afspejle ændringer i loven eller vores Tjenester. Du bør læse vilkårene jævnligt. Vi slår meddelelser om ændringer i disse vilkår op på denne side. Du kan finde meddelelser om ændringer af yderligere vilkår i den pågældende Tjeneste. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft, og de træder i kraft tidligst fjorten dage efter, at de er meddelt. Ændringer på grund af nye funktioner i en Tjeneste eller ændringer, der er foretaget af juridiske årsager, træder dog i kraft øjeblikkeligt. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår for en Tjeneste, skal du stoppe brugen af Tjenesten.

I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de yderligere vilkår er det de yderligere vilkår, der gælder.

Disse vilkår gælder for forholdet mellem FlexFabrikken og dig. De medfører ingen rettigheder for begunstigede tredjeparter.

Hvis du ikke overholder disse vilkår, og vi ikke øjeblikkeligt tager de nødvendige foranstaltninger, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores rettigheder (såsom til at tage nødvendige foranstaltninger på et senere tidspunkt).

Hvis det viser sig, at et specifikt vilkår ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke de andre vilkår.

Domstolene i nogle lande vil ikke følge californisk lovgivning i nogle typer tvister. Hvis du er bosiddende i et af disse lande, hvor californisk lovgivning ikke anvendes, gælder dit lands love ved sådanne tvister i forbindelse med disse vilkår. Ellers accepterer du, at lovgivningen i Californien i USA i Danmark, undtaget reglerne for international privatret, er gældende for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med vilkårene eller Tjenesterne. Hvis domstolene i dit land på samme måde ikke tillader, at du følger jurisdiktionen og værnetinget i Santa Clara County i Californien i USA i Danmark, gælder din lokale jurisdiktion og værneting ved sådanne tvister i forbindelse med disse vilkår. Ellers føres alle påstande, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller tjenesterne, udelukkende i føderale eller statslige domstole i Santa Clara County i Californien i USA i Danmark, og du og FlexFabrikken accepterer personlig jurisdiktion i disse domstole.

Du kan få oplysninger om, hvordan du kan kontakte FlexFabrikken, på kontaktsiden.

Servicesvilkår på Hosting hos FlexFabrikken “Google cloud, webserver”

1: Abonnement
Kunden skal være myndig for at tegne abonnement på IT-services hos FlexFabrikken / Google Cloud / Cloudlinux.

Nærværende abonnementsbetingelser gælder både for private, erhvervsdrivende og offentlige institutioner.

Betalingsbetingelser for webhotel, mailhotel og server abonnement:
Abonnementet forudfaktureres, medmindre andet er aftalt, for et år ad gangen og kan til enhver tid opsiges af kunden skriftligt med 30 dages varsel, hvorefter FlexFabrikken fremsender en bekræftelse.
Abonnementet løber fra oprettelse 12 måneder frem. Herefter forlænges abonnementet automatisk hver 12. måned til en ny abonnementsperiode.
Abonnementets start er datoen ved oprettelse af IT-servicen, f.eks. 14/8 2017.
Rekurrerende abonnementer betales manuelt af kunden med enten kreditkort, faktura med FI-nummer eller bankoverførsel.

Betalingsbetingelser for Webhosting abonnement:
Via kundens kontrolpanel til Webhosting tilbydes mulighed for automatisk betaling eller éngangsbetaling med kreditkort til kundens konto balance i forbindelse med oprettelse eller fornyelse af et Webhosting abonnement. Indbetalinger til kundens konto balance refunderes ikke. Betalingsoplysningerne, kortnummer m.v kan ændres eller slettes i kundens kontrolpanel. Ved sletning af kortnummer og manglende betaling modtager kunden påmindelse med e-mail. Udebliver betaling spærres kundens adgang til kontrolpanelet og abonnementer suspenderes og slettes.

Et Webhosting abonnement opkræves for 1 måned ved oprettelse og fornyelse. Kunden er ansvarlig for rettidigt, inden et abonnements udløb, at indbetale til kundens egen konto balance i kontrolpanelet, enten via automatisk kreditkortbetaling eller éngangsbetaling med kreditkort. Abonnementets start er datoen ved oprettelse af IT-servicen (jf. punkt 1.1), bindingsperiode er minimum 1 måned, f.eks. fra 14/8 til 13/9.

Ved automatisk kreditkortbetaling trækkes beløb svarende til beløbet for kommende fornyelser på kundens konto (Upcoming renewals). Beløbet er det samlede beløb for fornyelse af alle abonnementer på kundens konto. Der trækkes kun, hvis der ikke er dækning på kundens konto balance. Det er altid muligt at se konto balance samt beløbet for kommende fornyelser i kundens kontrolpanel.

Med automatisk betaling aktiveret og en negativ konto balance, så trækkes penge automatisk på kundens kreditkort til at dække underskudet. Beløbet, som trækkes på kundens konto afhænger af den akkumulerede sum til fornyelse for alle abonnementer eller evt. overforbrug jf. specifikationer på abonnementerne.

Kunden modtager påmindelse med e-mail, når en oprettelse, automatisk fornyelse eller ændring af abonnement har fundet sted, kvittering på betalingen kan findes i kundens kontrolpanel. Det er endvidere muligt at benytte de indtastede kortoplysninger ved normal betaling, hvor de vil blive præsenteret som mulig betalingsmetode. FlexFabrikken gemmer ikke kundens kortoplysninger.

Et Webhosting abonnement effektueres umiddelbart efter oprettelse, hvor gældende beløb for det valgte abonnement for 1 måned bliver trukket samtidig fra kundens konto balance i kontrolpanelet.

Betalingsbetingelser for Cloudlinux abonnement:
Et Cloudlinux abonnement opkræves for 1 måned ved oprettelse og fornyelse. Kunden er ansvarlig for rettidigt, inden et abonnements udløb, at sikre betaling via automatisk kreditkortbetaling. Abonnementets start er datoen ved oprettelse af IT-servicen (jf. punkt 1.1), bindingsperiode er minimum 1 måned, f.eks. fra 14/8 til 13/9.

Betaling for Cloudlinux abonnementer refunderes ikke. Betalingsoplysningerne, kortnummer m.v kan ændres eller slettes i kundens kontrolpanel mit.flexfabrikken.dk. Ved sletning af kortnummer og manglende betaling modtager kunden påmindelse med e-mail. Udebliver betaling spærres kundens adgang til kontrolpanelet og abonnementer suspenderes og slettes.

Et Cloudlinux abonnement effektueres umiddelbart efter oprettelse, hvor gældende beløb for det valgte abonnement for 1 måned bliver trukket automatisk fra kundens betalingskort.

Kunden modtager påmindelse med e-mail, når en oprettelse, automatisk fornyelse eller ændring af abonnement har fundet sted, kvittering på betalingen kan findes i kundens kontrolpanel. FlexFabrikken gemmer ikke kundens kortoplysninger.

Fortrydelsesret for webhotel, mailhotel og server abonnement:
Ved køb af webhotel, mailhotel, server abonnement eller services hos FlexFabrikken fraskriver privatkunder/virksomheder sig de 14 dages fortrydelsesret for internetkøb jf. Købeloven.

IT-services jf. punkt 1.1 leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §12, stk. 1 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

Fortrydes et køb betragtes dette som et fejlbestilt abonnement og håndteres derfor som et fejlbestilt abonnement. Fejlbestilte webhotel, mailhotel og server abonnementer refunderes ikke, og restbeløb for resterende periode ved opsigelse af abonnement refunderes heller ikke.

Et webhotel, mailhotel og server abonnement kan til enhver tid ændres til en anden type. Eventuel forudbetalt beløb modregnes ny kostpris. Der tilbagebetales ikke differencer til billigere abonnementer i en allerede påbegyndt abonnementsperiode.

Ændring af et webhotel, mailhotel og server abonnement til et andet abonnement kan kun ske og være gældende fra næstkommende måned. Webhotel, mailhotel og server abonnementer kan til enhver tid ændres uden administrationsgebyr.

Fortrydelsesret for Google Cloud abonnement:
Ved køb af Google Cloud abonnement hos FlexFabrikken fraskriver privatkunder/virksomheder sig de 14 dages fortrydelsesret for internetkøb jf. Købeloven.

IT-services jf. punkt 1.1 leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §12, stk. 1 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

Fortrydes en oprettelse af et Google Cloud abonnement er det muligt at slette abonnementet med det samme i kundens kontrolpanel, restbeløb for resterende indeværende abonnementsperiode på 1 måned refunderes ikke.

Et Google Cloud abonnement kan til enhver tid annulleres ved at slette abonnementet i kundens kontrolpanel indtil dagen før fornyelse. Herefter fjernes abonnementet med det samme fra kundens konto.

Et Google Cloud abonnement kan til enhver tid ændres til en anden type i kundens kontrolpanel. Ved ændring til et større Google Cloud abonnement justeres pris for abonnementet fra datoen for opgraderingen, og kundens konto balance trækkes for den nye pris i den resterende indeværende abonnementsperiode. Ved nedgradering justeres pris først fra næste abonnementsperiodes start til den nye pris.

Fortrydelsesret for Cloudlinux abonnement:
Ved køb af Cloudlinux abonnement hos FlexFabrikken fraskriver privatkunder sig de 14 dages fortrydelsesret for internetkøb jf. Købeloven.

IT-services jf. punkt 1.1 leveres specialtilpasset til kunden og derfor gælder almindelig fortrydelsesret ikke. Se Forbrugeraftaleloven §12, stk. 1 (fortrydelsesret ved fjernsalg).

Fortrydes en oprettelse af et Cloudlinux abonnement er det muligt at slette abonnementet med det samme i kundens kontrolpanel, restbeløb for resterende indeværende abonnementsperiode på 1 måned refunderes ikke.

Et WebFirewall abonnement kan til enhver tid annulleres ved at slette abonnementet i kundens kontrolpanel indtil dagen før fornyelse. Herefter fjernes abonnementet med det samme fra kundens konto.

Generelt:
Ved brud på nærværende betingelser kan FlexFabrikken uden varsel lukke et webhotel, mailhotel og server abonnement øjeblikkeligt. Skriftlig opsigelse fremsendes herefter til kunden.

FlexFabrikken forbeholder sig retten til, at begrænse adgangen til berørte services, hvis et tilgodehavende ikke indbetales til retmæssigt forfald. Genåbning af berørte services pålægges administrationsgebyr.

Gene af andre abonnenter og overtrædelse af nærværende betingelser vil blive betragtet som misbrug af FlexFabrikkens ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af et abonnement. FlexFabrikken er i ethvert henseende suveræne i definitionen af misbrug.

Ønsker FlexFabrikken at opsige et abonnement uden brud på nærværende betingelser kan dette ske med 30 dages skriftlig varsel, restance svarende til resterende abonnement tilbagebetales ikke til kunden.

Kunden er forpligtet til selv at holde FlexFabrikken informeret om firmaadresse/bopæl samt yderligere kontaktinformation til brug ved fakturering og generel henvendelse.

Alle priser på denne hjemmeside er angivet eksklusiv moms. Beløb opkræves med 25 % dansk moms, både på kreditkort og faktura med FI-nummer.

1.1: Definitioner
“IT-service” indebærer alle af kundens anvendte løsninger og produkter fra FlexFabrikken (cloud, server, webhotel, mailhotel mv.) samt alle af FlexFabrikken udbudte hosting services.

2: Drift
FlexFabrikken forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte IT-services anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Dette kan ske uden varsel. FlexFabrikken forpligtiger sig til at udsende driftinformation til kunden hurtigst muligt omkring såvel permanente som midlertidige begrænsninger.
FlexFabrikken tilstræber, at IT-services er i drift 24 timer i døgnet, 365 dage om året. FlexFabrikken er berettiget til at afbryde driften ift. IT-services, når særlige tekniske forhold, herunder vedligeholdelse og reparation, gør det nødvendigt.
FlexFabrikken forbeholder sig ret til at analysere ind- og udgående trafik for spor efter brud på sikkerheden i kundens afvikling af IT-services. FlexFabrikken gennemsøger proaktivt servere og datagrundlaget for IT-services for spor efter kompromitterende aktivitet med det formål at værne kunden og andre kunder mod skader på IT-services hos FlexFabrikken.

FlexFabrikken foretager backup af data én gang i døgnet til brug for eventuel reetablering. Backup omfatter filer og databaser i én revision per døgn i de sidste 90 dage. Maildata er således ikke omfattet af backup, og det påhviler kunden at tilkøbe backup heraf eller på anden vis sikre maildata.

2.1: Diskplads, dataindhold og trafik
FlexFabrikken tillader generelt enhver form for information og data, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk materiale, som ikke må forefindes på FlexFabrikkens serversystemer.
Kunden forpligtiger sig til ved indgåelse af abonnementsaftale om køb af IT-services hos FlexFabrikken at oplyse om særlige behov for trafik og serverkapacitet. Såfremt kunden ikke oplyser om særligt krævende kampagner, planlagte dataoverførsler eller andre kendte parametre, forbeholder FlexFabrikken sig ret til at begrænse kundens trafik ved hel eller delvis nedlukning af kundens IT-services.
Det påhviler kunden at sørge for overholdelse af regler om diskplads, dataindhold og trafik. Misligholdelse fører til hel eller delvis lukning af kundens IT-services, og ved særlig grov overtrædelse opsiges og lukkes kundens abonnementer hos FlexFabrikken uden varsel.

2.2: Applikationer/scripts
I det tilfælde, hvor kunden installerer og afvikler applikationer/scripts på et webhotel i et delt miljø med andre kunder vurderer FlexFabrikken løbende påvirkningen af serveren ved afvikling af disse applikationer/scripts.

Hvis kundens applikationer/scripts belaster serveren eller forårsager nedbrud på IT-services, forbeholder FlexFabrikken sig ret til at begrænse kundens trafik eller afvikling af IT-services ved hel eller delvis nedlukning.

Kunder hos FlexFabrikken må ikke installere applikationer/scripts, der kan gennemtvinge adgang til andre kunders data. I tilfælde af overtrædelse af dette lukkes kundens IT-services uden varsel.

Det er ikke tilladt at undersøge, analysere eller simulere angreb på FlexFabrikkens IT-services. Udførelse heraf betragtes som reelle angreb på servere og installationer og medfører øjeblikkelig lukning af kundens IT-services.

3: Domæneregistrering
Ved domænebestilling erklærer kunden, at registranten er indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller strider mod dansk lovgivning.
Domænet vil blive bestilt hurtigst muligt hos FlexFabrikken anvendte registrator. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen bliver domæner registreret med FlexFabrikkens egne navneservere. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke FlexFabrikken har afgivet bestilling til registrator.

I tilfælde af registreringsfejl begået af FlexFabrikken vil kunden ikke modtage yderligere opkrævning.
Domæner købt hos FlexFabrikken fornyes automatisk via FlexFabrikkens anvendte registrator. Et domæne faktureres derfor løbende, normalt årligt, for sin registreringsperiode.

Ved opsigelse af domæne gælder samme betingelser jf. punkt 1 undtaget reglerne om tilbagebetaling og administrationsgebyr. Ved .dk-domæner gælder et særligt opsigelsesvarsel på 90 dage.
Såfremt et .dk domæne redelegeres fra FlexFabrikken’s navneservere, sættes domænet automatisk til at udløbe ved periodens ophør. FlexFabrikken er ikke ansvarlig for tab medført af domæner der udløber eller slettes ved DK-Hostmaster.

4: Support
FlexFabrikken yder support på samtlige IT-services. I tilfælde af evt. udeståender (forfaldne fakturaer) på kundens konto yder FlexFabrikken ikke support. Ved dokumentation for betaling af forfalden faktura yder FlexFabrikken support på normalvis.
Henføres fejl til kundens misligholdelse eller forkert opsætning, forbeholder FlexFabrikken sig ret til at fakturere kunden den til enhver tid gældende timepris for support. Anvender kunden FlexFabrikkens akut hjælp faktureres kunden den til enhver tid gældende forhøjede timepris for support for akut hjælp i og uden for kontortid.
Beder kunden FlexFabrikken om at løse et problem eller udføre en opgave forbeholder FlexFabrikken sig ret til at fakturere kunden den til enhver tid gældende timepris for support (minimumstakst 0,5 time).
Omkostninger til support betales af kunden via faktura, kreditkortbetaling eller Micusto Cloud v2 konto balance i kontrolpanelet, hvor betaling markeres med “Support” og en følgetekst under “Accounting / Transactions”.

4.1: Udvikling
FlexFabrikken tilbyder udvikling og rådgivning i webprojekter og generelt. Godkender kunden tilbud fra FlexFabrikken, og entrerer med FlexFabrikken i et udviklingsprojekt vedrørende website, integration mellem systemer eller anden form for projekt, gælder det for projektets fortsatte fremdrift, at kunden faktureres op til 75% af det samlede beløb i tilbud på udviklingsarbejde ved opstart af projektet. Det sker for at sikre kundens engagement i projektet og optimere FlexFabrikkens udviklingsarbejde.

5: Ansvar
Det er kundens eget ansvar, at lovligheden af det på FlexFabrikkens servere lagrede materiale følger FlexFabrikkens regler for dataindhold. FlexFabrikken fralægger sig ethvert ansvar for tab af data, tabt arbejdsfortjeneste eller anden form for direkte/indirekte tab. Dette gælder uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang til systemet eller udeblivende levering af bestilte IT-services/serviceydelser eller andre forhold hos FlexFabrikken.
FlexFabrikken kan af kunden ikke drages til ansvar for funktioner i delt kildekode i delt hostingmiljø eller andet anvendt programmel i de udbudte IT-services. Herunder hører eventuelle skader, datatab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af arbejdstid eller lignende som følge af såvel korrekt anvendte værktøjer, soft- og hardwarefejl som fejlkonfigurationer.
Omkostninger til udbedring af skader som følge af kundens overtrædelse af betingelserne pålægges kunden at afholde. Dette omfatter også FlexFabrikkens tidsforbrug til den til enhver tid gældende timepris for support hos FlexFabrikken.

6: Registrerede kundedata
FlexFabrikken videregiver ikke kundedata og logindata til tredjepart. Kunden skal selv videregive information, f.eks. i forbindelse med eksterne konsulentydelser.

7: Ændring af betingelser
FlexFabrikken forbeholder sig ret til løbende at ændre de i ovenstående gældende betingelser med 1 måneds varsel. Ændringer i betingelserne vil blive offentliggjort på FlexFabrikkens website.

Nærværende betingelser er sidst opdateret d. 14/12 2018.

8: Virksomheden
Virksomheden bag denne hjemmeside er:
FlexFabrikken ApS
8800 Viborg
CVR-nr.: Se evt, under kontakt
Telefonnummer: 78 76 14 52
E-mail-adresse: IT@flexfabrikken.dk

9.KONFLIKTLØSNING
DETTE AFSNIT OG DET NÆSTE DEL AF KUN GÆLDER DIG, HVIS DU ER EN UNITED STATES RESIDENT.

LÆS DENNE AFSNIT NØDVENDIG – DET MÅ VÆRE BETYDNING AF JURIDISKE RETTIGHEDER, INKLUSIVE DIN RETTIGHED TIL BESTEMMELSE AF LOVGIVNING I DOMSTOLEN.

Du og FlexFabrikken er enige om, at disse vilkår påvirker interstate handel, og at Federal Dispute Act regulerer fortolkningen og håndhævelsen af ​​disse voldgiftsbestemmelser.

De fleste tvister kan løses uden at ty til voldgift. I tilfælde af en tvist accepterer du at give os besked om tvisten. Denne meddelelse skal indeholde en kort skriftlig beskrivelse af tvisten, den anmodede nødhjælp og kontaktoplysningerne for den part, der giver den. Du skal sende en sådan meddelelse til FlexFabrikken via e-mail til disputes@FlexFabrikken.dk og af US Mail to FlexFabrikken ApS

Parterne er enige om at gøre deres bedste for at løse enhver tvist, krav, spørgsmål eller uenighed direkte gennem høring af hinanden, og god trosforhandlinger skal være en betingelse for, at en af ​​parterne indleder en retssag eller voldgift.

Uanset ovenstående skal tvister vedrørende patenter, ophavsrettigheder, moralske rettigheder, varemærker og forretningshemmeligheder samt krav om piratkopiering eller uautoriseret brug af webstedet ikke være genstand for voldgift, og den meddelelse og god trosforhandling, der kræves i dette stykke, finder ikke anvendelse på disse typer af tvister.

Bindende voldgift. Medmindre vi ikke kan løse en tvist uformelt, kan enhver tvist kun løses ved bindende voldgift, der skal afholdes i den amerikanske stat, hvor du bor. For beboere uden for USA skal voldgift indledes i Viborg, Danmark. FlexFabrikken, og du er desuden enig i at underkaste sig en statslig eller føderal domstols personlige jurisdiktion i Viborg, Danmark for at tvinge voldgift, holde sagen i afventning af voldgift eller bekræfte, ændre, forlade eller indgive dom om den pris, som voldgiftsmanden indgav.

Voldgift udføres af en enkelt voldgiftsmand, der er underlagt reglerne for JAMS, der er gældende på tidspunktet for voldgiftens indledning (benævnt “JAMS-reglerne”) og i henhold til reglerne i disse Vilkår. Hvis der er en konflikt mellem JAMS-reglerne og reglerne i disse vilkår, gælder reglerne i disse vilkår. ARBITRATION betyder, at du afventer dit ret til en advokat. Du kan i voldgift søge enhver form for retsmidler, der ellers er tilgængelige for dig i henhold til din stats lovgivning.

I det omfang ansøgningsgebyret for voldgift overstiger omkostningerne ved indgivelse af en retssag, betaler FlexFabrikken ekstraomkostningerne. FlexFabrikken skal også bære omkostningerne ved eventuelle voldgiftsgebyrer, medmindre voldgiftsmanden finder dine krav, forsvar eller anden afgiftsgenererende aktivitet, der hævdes eller udføres for et uhensigtsmæssigt formål eller ufrivilligt. Du er ansvarlig for alle andre ekstraomkostninger, som du måtte pådrage sig i voldgift, herunder uden begrænsning advokatsalærer og ekspertvidneomkostninger, medmindre FlexFabrikken specifikt er forpligtet til at betale sådanne gebyrer i henhold til gældende lovgivning. Afgørelsen fra voldgiftsmanden vil være skriftlig og bindende og afgørende for FlexFabrikken, og du, og dom for at håndhæve afgørelsen kan indgives af en kompetent domstol. FlexFabrikken og du er enig i, at dispositive beslutninger, herunder uden begrænsning forslag om at afskedige og beslutte om summarisk dom, vil blive tilladt i voldgift. Voldgiftsmanden skal følge disse Servicevilkår og kan tildele samme skadeserstatning og lindring som en domstol, herunder injunctive eller andre retfærdige hjælpe- og advokatsalærer. FlexFabrikken og du forstår det, fraværende denne obligatoriske voldgiftsbestemmelse, FlexFabrikken og du ville have ret til at sagsøge i retten og have en jury prøve. FlexFabrikken, og du forstår yderligere, at omkostningerne ved voldgift i nogle tilfælde kan overstige omkostningerne ved retssager, og at retten til opdagelse kan være mere begrænset i voldgift end i retten.

Hvis FlexFabrikken’s eller dit krav udelukkende er til monetær aflastning på $ 10.000 eller derunder og ikke omfatter en anmodning om enhver form for retfærdig afhjælpning, kan den part, der fremsætter kravet, vælge om kravets voldgift vil blive gennemført ved en telefonisk høring eller ved en personlig høring i henhold til JAMS-reglerne, udelukkende baseret på dokumenter, der forelægges voldgiftsmanden.

Du eller FlexFabrikken kan vælge at forfølge et krav i småkravsdomstol, hvor jurisdiktion og værneting over dig og FlexFabrikken ellers er kvalificeret til en sådan domstol for små erstatningskrav, og hvor kravet ikke indeholder en anmodning om nogen form for retfærdig lettelse. Men hvis du beslutter dig for at forfølge et krav i småkraftsdomstol, accepterer du stadig at give FlexFabrikken med forudgående varsel via e-mail til disputes@FlexFabrikken .dk og af US Mail til FlexFabrikken ApS

Opt-Out Right. Du har ret til at fravælge og ikke være bundet af bestemmelserne om voldgift ved at sende skriftlig meddelelse om din beslutning

Dette afsnit glæder kun eksterne partner f.eks. Data-ansvarlige .
FlexFabrikkens eksterne kontrol af IT sikkerhed og sikkerhedsforehold
Vi kontrollere sikkerheden og foreholdene ved vores eksterne partnere med ugeligt mellemrum for at sikre vores opretholdelse af vores høje standarder. Hvis en kontrol ikke kan udføres pga. medarbejderens sikkerhed / medarbejders tryghed / hemmelige dokumenter, påtager du dig en bøde på 35.000 kr. Vi anmelder også brud på GDPR og JAMS/grund/straffe love, ønsker du ikke at vi anmelder et brud er du underlagt vores IT Sikkerheds regler og retningslinjer.

FlexFabrikkens ansvar ved brud på sikkerheden.
Vi har overvågning og kontrol som udføres dagligt, alle medarbejdere bliver tjekket dagligt med internet cralwer og baggrundstjek. Samt overvågning og kontrol på alle computere.

FlexFabrikkens ansvar ved brud på sikkerhed vedr. data-ansvarligs IT afdeling.
Du bliver underlagt FlexFabrikken’s IT afdelings regler og retningslinjer hvis du ikke kan opretholde din egen sikkerhed.