Jobcenter

Har I brug for en samarbejdspartner?

Om FlexFabrikken

FlexFabrikken er et innovativt bureau, der leverer fleksible løsninger indenfor IT, salg og marketing samtidig med, at vi tager et stærkt socialt ansvar, 90% af vores ansatte er fleksjobbere. Siden vores opstart i 2015, har vi ansat mere end 60 fleksjobbere til egne rækker. Vores fokus er at opkvalificere og raffinere kompetencer hos fleksjobbere med administrativ baggrund, så vi efterfølgende kan sælge deres kompetencer til små og mellemstore virksomheder. Vi har fokus på dét, der virker for den enkelte fleksjobber, og så snart der er et match med en kunde, laver vi en samarbejdsaftale. Vi ansætter således fleksjobberen og sender faktura på ydelsen til kunden. På den måde slipper vores kunder for ”al besvær”, men får løst en opgave. Vi ser stor synergieffekt i at have dette bureau, hvor vi kan arbejde tæt med det nye ”spor” som Anden Aktør.

Opstart

Kandidaten deltager i visitationssamtale af en times varighed, som foregår hver mandag på FlexFabrikkens kontor, Skolestræde 1, 8800 Viborg. Den beskæftigelsesfaglige medarbejder fra Fleksjobteamet har forinden booket tiden i FlexFabrikkens kalender. Der er mulighed for at booke op til seks møder hver mandag. I opstartsfasen kan der bookes visitationsmøder flere dage om ugen.

I forbindelse med visitationssamtalen anvendes et screeningsværktøj for at klarlægge kandidatens nuværende situation. Dette værktøj er ressourcefokuseret for allerede fra starten at værdisætte kompetencer og raffinere disse. Efter screeningen drøftes individuel plan for kandidaten. Denne kan variere efter screeningsresultat.

Kandidaten kan (efter introforløb) sammensætte sit ugeprogram, så det passer til pågældendes behov. Dog er der minimum kontakt med kandidaten to gange om ugen. Alle skal deltage i opstarts-peptalk, som er tilrettelagt hver torsdag formiddag. Her er der fokus på at finde sin version II som fleksjobber og finde sin nye plads på arbejdsmarkedet. Kandidaten kan her fortælle om eventuelle problemstillinger, som indtil videre har forhindret vedkommende i en ansættelse, således at disse aspekter efterfølgende kan bearbejdes. I ugen efter (tirsdag) deltager kandidaten i udarbejdelse af profilkort i forbindelse med mini-workshoppen ”Jeg er, jeg kan, jeg vil”.

 

De første 14 dage er tilrettelagt således:

Uge 1:

  • Mandag - Visitationssamtale (1 time).
  • Torsdag formiddag - Peptalk (2 timers).

Uge 2:

  • Tirsdag formiddag - Miniworkshop med profilkort (2 timer).
  • Torsdag eftermiddag - Dialogmøde omkring Helhed (2 timer).
  • Fredag formiddag - frivillig jobdialog med øvrige kandidater (2 timer).

Dette program er planlagt efter en screening, der viser at kandidaten er i stand til at indgå i forløb, hvor nogle af elementerne indebærer gruppeaktiviteter. Såfremt screening viser at kandidaten har brug for individuelt forløb, henvises han/hun til dette. De individuelle forløb foregår med samtale en gang om ugen med fast kontaktperson. Det er målet, at alle skal kunne deltage i gruppeforløb, da det helt er FlexFabrikkens overbevisning, at dette fører til bedste resultat. Såfremt kandidaten ønsker individuelt forløb, vil der kontinuerligt være øvelser i at interagere med andre kandidater. Dette kan eksempelvis foregå i form af deltagelse i mindre sociale aktiviteter i vores bureau og/eller sporadisk deltagelse i ugens fællesaktiviteter. Såfremt det vurderes at kandidaten har brug for at være meget skærmet, tages der naturligvis hensyn til dette. Under alle omstændigheder skal der arbejdes i dybden med kandidatens arbejdsidentitet.

Det er også FlexFabrikkens mission, at alle kandidaterne skal så tæt på erhvervslivet som overhovedet muligt og hurtigst muligt. Vi ønsker at undgå spild af kandidaternes kompetencer. Erhvervslivet skriger på arbejdskraft og Viborg Kommunes fleksjobbere har stærke og fleksible ressourcer at tilbyde. Det kræver blot et godt match. Vi har arbejdet med dette vigtige element i flere år og her lægger vi i særdeleshed fokus på muligheder fremfor begrænsninger. Dette betyder ikke at vi ikke har fokus på skånehensyn mv., men vi vil hellere sætte fokus på de opgaver, kandidaten kan varetage fremfor at fremhæve svaghederne. Efter fjorten dage - introforløbet - har alle kandidater derfor et profilkort. Alle kandidater optages i internt jobformidlingssystem, såfremt de giver samtykke til dette. Så har vi gode profilkort på vores kandidater og ikke mindst et godt kendskab til virksomhederne i byen.

 

Aktiviteter

Efter introforløbet har kandidaten mulighed for at deltage i følgende aktiviteter i løbet af en uge:

 

Hver mandag:
Walk the job - gåtur i de skønne omgivelser i Hald Ege (halvanden times varighed) Vi taler kun jobmuligheder og hvordan vi kan gribe disse.

Hver tirsdag:
Mulighed for at booke en individuel samtale i Hald Ege hos jobformidler eller anden (45 min.)

Hver onsdag:
Formiddag: ”Mød en xx”. Vedkommende de møder kan være en fleksjobber, der fortæller om sin vej til job. Det kan også være en erhvervsleder, en sygeplejerske, en ergoterapeut, en psykolog, en arbejdsgiver, der søger personale eller en anden relevant foredragsholder.

Hver torsdag:
Eftermiddag: Gruppesamtale i vores lokale i Viborg centrum – med positiv ledelse omkring arbejdsidentitet.

Hver fredag:
Morgen: Sådan bruger du LinkedIn (30 min). Opdatering af CV/joblog og profilkort

Formiddag: Gruppedialog med jobs og muligheder (2 timer)

 

Sideløbende arbejdes der på at etablere jobs og praktikker ud fra de udarbejdede profilkort – her involveres kandidaten naturligvis også i processen, så det ikke udelukkende er jobformidleren, der varetager denne opgave. Der skal tillige dokumenteres jobsøgning fra kandidatens side.

 

Deltagelse og evt. fravær

Det er obligatorisk at deltage i mindst to aktiviteter om ugen. Såfremt man ikke møder op til disse, meldes der fravær i KMD Momentum jf. kontrakten.

Kandidaten har tilmeldt sig aktiviteterne i ugen inden. Man kan tilmelde sig aktiviteter online. Enkelte aktiviteter kan have et max antal.

Når kandidaten har været i forløb hos os i max 8 uger, indkaldes der til status for progression. Dette møde afholdes med den medarbejder fra FlexFabrikken, som har været med til visitationssamtalen (datoen kan bookes allerede ved visitationssamtalen). Det er altid målet med så tidlig og så tæt kontakt til erhvervslivet som muligt. Dog er vi bevidste omkring individuelle hensyn. Der indkaldes til statusmøde igen efter 16 uger - dog skal det understreges at det formentligt er lykkes at få kandidaten i job eller praktik inden da.

Eventuelt behov for sanktionering beskrives som partshøring til kandidaten – jf. beskrivelse. Det er dog Ydelseskontoret, der træffer afgørelsen.

 

Afslutning

Ved afslutning efter max 26 uger udfyldes (ved 24 uger) tjekskema og ved 26 uger en forløbsrapport. Det er altid muligt at få en status for kandidaten ved henvendelse fra Fleksjobteamet. Repræsentanter fra Fleksjobteamet er altid velkomne i huset - gerne løbende. Vi finder det yderst relevant med et tæt og konstruktivt samarbejde.

 

Den generelle ramme

Vi tilbyder forløb i 52 uger om året - fraset helligdage. Efter nærmere dialog med Fleksjobteamet er der mulighed for at frabede forløb i påskeugen, i uge 29, 30 og 31 samt i ugen mellem jul og nytår, såfremt dette giver mening for alle parter. Vi stiller op til 50 pladser til rådighed inden for forløb for kandidater på ledighedsydelse. Vores folder uddeles altid til kandidaten inden visitationssamtale.

 

De fysiske rammer

Vi har store, dejlige, nye og lyse lokaler i Hald Ege. Her er mulighed for gruppe- og individuelle forløb. Der er ligeledes et stort rum med mulighed for foredrag og meget mere. Der er også samtalerum.

Det er også muligt at mødes i sofaerne til uforpligtende snakke blandt kandidaterne. Der er separat lokale til bureauet, men det er uden tvivl en motivationsfaktor at følge de mange fleksjobbere, som har sin daglige (job)gang her i huset.

Lokalerne i Hald Ege er meget handicapvenlige, og der sættes en rampe, så også kørestolsbrugere kan komme ind og rundt. Der kører bybusser lige til døren.

Den ledige fleksjobber kan vælge at gå til samtaleforløb i vores satellitafdeling, Skolestræde 1, 8800 Viborg. Dette er særligt til de kandidater, der finder det meget svært at transportere sig til Hald Ege.

 

Personalet

Personalet vil som udgangspunkt bestå af to socialrådgivere, to jobformidlere, en pædagog/mentor og en administrativ assistent. FlexFabrikken har fra sin spæde start haft overenskomst med HK og stort fokus på et godt arbejdsmiljø.

Fagligheden er alfa og omega. Det er yderst relevant, at lovgivningsgrundlag konstant er os bekendt og at alle kandidaternes ”sager” hele tiden er opdaterede. Den socialfaglige viden omkring tilgangen til det hele menneske og bevidstheden omkring de mange forhold, der spiller ind, når man er ledig - i særdeleshed når man tilmed har fysiske eller psykiske udfordringer oveni – er vores omdrejningspunkt. Helhedsvurderingen og det individuelle hensyn er i højsædet. Men vi finder det lige så vigtigt at lave alle aktiviteter så tæt på arbejdsmarkedet som overhovedet muligt. Vi tror på, at alle har brug for at være en del af et fællesskab - allerhelst et arbejdsfællesskab. Derfor spiller vores jobformidlere en central rolle i dette. Det er vigtigt for os, at jobformidleren har indgående kendskab til virksomhederne i Viborg kommune, men også til deres behov og arbejdsflow. Alene i FlexFabrikkens egen kundeportefølje er der ca. 150 virksomheder, som vi kender indgående.

Der vil ligeledes være tilkoblet fagpersoner efter behov - det kan være inden for emner som smertehåndtering, angst, depression og overvægt. Særligt vil der være fokus på sidstnævnte. Det er nemlig vores opfattelse, at overvægt og dårlig livsstil er en markant hindring for trivsel. Derfor indlægger vi som en naturlig del af vores samtaler meget gerne gåture. På den måde opleves en ny form for dialog og energi.

 

Metodebeskrivelse

Vores generelle metodebeskrivelse er som nævnt med ekstremt stort fokus på ressourcer og vores motto er: ”Mere af det, der virker”.

Tre ord vil gå igen i vores arbejde med at rykke kandidaterne ind på arbejdsmarkedet: INDSIGT – MOD – NETVÆRK

Disse tre begreber er nødvendige for at opnå et (nyt) job.

Vi læner os ligeledes op ad hjerneforskning, der tager sit afsæt i, at når man har været ledig i en længere periode, er hjernen og kroppen under maksimalt pres. Der er helt basale mekanismer, som påvirkes af dette. Når vores kandidater opnår viden omkring dette, kan det være med til at give fornyet håb, mod og styrke. Fællesskabet omkring dét at være ledig (i samme situation) kan også bidrage til øget trivsel, motivation og overblik.

Empowerment og fællesskab

Der lægges op til en særlig metode med job-partner, det vil sige at man fra starten sættes sammen med en anden kandidat, som matcher én selv. De to skal i fællesskab hjælpe hinanden i job, så man aldrig føler sig alene i processen. Vi tror rigtig meget på fællesskabet, fra dag et skal kandidaten føle sig som en del af noget. Vi har konsulenter, der arbejder med nudging og med hjerneforskning. Disse elementer bliver også en naturlig del af vores tilgang til vores kandidater. Sidst, men ikke mindst, finder vi det yderst relevant at give vores kandidater følelsen af værdi – vi har en iværksætterånd i huset, som smitter og vi vil gerne inspirere vores kandidater til at betragte dem selv som fleksibel, værdiskabende arbejdskraft.

Markedsføring

Vi vil samtidig være stærke i at markedsføre vores kandidater, dette gælder både dem, vi selv har ansat og de ledige fra vores Anden Aktør rolle. Vores kandidater kan drage fordel af vores store kundekreds og netværk. Vi finder det yderst vigtigt, at den arbejdskraft, som vi formidler, gerne må have en kommerciel tilgang – at ansætte en fleksjobber er værdiskabende, ikke blot socialt ansvar.

Jobformidling via hjemmesiden

Det er muligt for alle kandidater at sætte deres profilkort på vores hjemmeside, med referencenummer af hensyn til Persondataloven. Vi vil ligeledes formidle jobs fra erhvervslivet i Viborg Kommune, både til fleksjobbere og til andre målgrupper. Sammen med Viborg Jobcenter skal vi være Viborgs foretrukne rekrutteringskanal.

Myndighedsrollen

Vi finder det relevant at varetage myndighedsrollen – med sund forretning og rette vilkår for kandidaten, følger også krav. Dog vil vi tage udgangspunkt i inddragelse og motivation fremfor regelrytteri. Dokumentationen fra vores side er ligeledes også en synliggørelse af vores arbejde.

Samarbejdspartnere

Vi vil arbejde tæt sammen med Code of Care, Viborg Netværk, Viborg Erhvervsråd, Viborg Fodsportsforening (VFF) og andre lokale foreninger. Vi finder essentielt at have en bred vifte af erhvervsfolk og rådgivere, som har et indgående kendskab til vores kandidater/bureau, så de kontakter os hver gang, de oplever en virksomhed have et behov for arbejdskraft i form af fleksjobbere. Gennem vores samarbejdspartnere opnås også en stor kontaktflade til lokale virksomheder – blandt andet gennem VFF’s store netværk. Vi kan finde på at arrangere frivillige aftenarrangementer ligesom vi meget gerne kobler kandidaterne sammen med vores netværk i andre forbindelser. Igen alt med samtykke fra kandidaten.

Videbechs Allé 185, bygning A
8800 Viborg
kontakt@flexfabrikken.dk
Tlf: +45 26 35 78 00
CVR: 36736437
Skolestræde 1
8800 Viborg
kontakt@flexfabrikken.dk
Tlf: +45 27 82 96 05

Nyhedsbrev


Copyright © 2015 - 2019 FlexFabrikken ApS, Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne hjemmeside eller dens indhold må anvendes eller reproduceres uden FlexFabrikkens udtrykkelig tilladelse. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram