Hostingaftale

 

mellem

 

Flexfabrikken ApS

Videbechs Alle 137, bygning A, 8800 Viborg

CVR: 36736437

 

og

 

Dig (Kunden/forbruger)

 

  1. Indledning

Denne hostingaftale dækker driften af hosting af FlexFabrikkens leverancer.

Aftalen sikrer den daglige drift, fejlhåndtering, og vedligeholdelse af servere.

  1. Kundeservice

FlexFabrikken har åbent mandag – fredag fra kl. 9 – 13 og kan træffes på ambo@flexfabrikken.dk eller på tlf.: 26 35 78 00.

(Akuttelefon udenfor alm. åbningstiden er 60 24 90 28)

Akuttelefonen er underlagt vores servicevilkår

  1. Oppetid

3.1 Oppetid beskriver den tid serveren er operationel.

3.2 Oppetiden defineres over 1 år.

3.3 FlexFabrikken forventer at serveren er operationel/ har en oppetid på 99 %.

  1. Responstid

4.1 FlexFabrikken forpligtes til at påbegynde fejlretning ved driftsnedbrud indenfor 1 time indenfor almindelig åbningstid.

4.2 FlexFabrikken forpligtes til at påbegynde fejlretning, ved driftsnedbrud indenfor 8 timer udenfor almindelig åbningstid.

4.3 FlexFabrikken forpligtes til at påbegynde fejlretning ved driftsnedbrud, indenfor 24 timer i weekenden (weekend defineret som fredag kl. 16 til mandag kl. 8)

4.4 Ønskes hurtigere responstid, skal dette fremgå̊ specifikt af samarbejdsaftalen/ databehandleraftalen

  1. Sikkerhed

5.1 Såfremt Flexfabrikken vurderer at KUNDE data eller applikationer udgør en sikkerhedsrisiko, kan FlexFabrikken uden advarsel fjerne KUNDENS adgang, og fjerne den data og applikation der udgør en sikkerhedsrisiko.

5.2 Flexfabrikken kan tvinge KUNDEN til at skifte password/adgangskode og andre sikkerhedsindstillinger om nødvendigt.

5.3 Serveren må ikke bruges til hosting af ulovligt materialer, herunder materiale uden rettigheder, pornografisk materiale, kildekode med maleware/virus/tojan/rat m.m.  

5.4 Af sikkerhedsmæssige årsager kan FlexFabrikken ikke give adgang til hardware eller datacenter.

  1. Backup

6.1 Der foretages én daglig backup.

6.2 Den daglige backup placeres hos GoDaddy, men på FlexFabrikkens servere.

  1. Servicetilgængelighed

7.1 Servicevinduer skal ligge om natten, dansk tid, så̊ vidt det er muligt.

  1. Serverdrift

8.1 FlexFabrikken gør brug af 3. parts cloudservere placeret i Europa.

8.2 Hosting af mail sker via 3. parts POP3 / IMAP mailserver.

8.3 Hvert hosting produkt har 5 gb SSD og 100 GB trafik pr. måned.

  1. Økonomi

9.1 Hosting er prissat efter følgende satser:

– Hosting af website: 200 kr. pr. måned.

– Hosting af App: 200 kr. pr. måned.

9.2 I særlige tilfælde kan der forekomme en ekstra omkostning ifbm. Hostingaftale. Tilbagerulning af backup: 950 kr. pr. time. Flytning til ny server: 950 kr. pr. time

9.3 Alle priser er ekskl. moms. Og faktureres kvartalsvis forud

9.4 Prisen reguleres årligt den 1. januar med nettoprisindekset, dog minimum 3%.

  1. Ikrafttrædelse og varighed

10.1 Aftalen træder i kraft ved indgåelse af samarbejdsaftale og er bindende et år frem.

10.2 Efter bindingsperiodens udløb, kan KUNDEN opsige hostingaftalen med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til din kontaktperson hos FlexFabrikken eller kontakt@flexfabrikken.dk

10.3 Du acceptere og godkender vores databehandleraftale som findes på www.flexfabrikken.dk/databehandleraftale, ved at modtage denne hostingaftale.

10.4 Du acceptere og godkender vores servicevilkår, som findes på https://flexfabrikken.dk/servicevilkaar/